Τμήμα Υπεύθυνος Καθηγητής
ΑΣακκάς Ζώης
Β 1Φραγγίδου Ζουμπουλία
Β 2Κυριάκου Φώτης
Γ 1 Ζήκου Βασιλική
Γ 2Πιστοφίδου Αυγή
Γ 3 Ντουρανίδου Ευαγγελία