ΩΡΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Ώρα

Ωράριο
διδασκαλίας

Χρόνος
διαλείμματος

8:15-9:00

9:05-9:50

10΄

10:00-10:45

15΄

11:00-11:40

10΄

11:50-12:30

10΄

12:40-13:20

13:25-13:55

14:00-14:30