Εγγραφές-Μετεγγραφές

Εγγραφές πραγματοποιούνται κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες έναρξης του σχολικού έτους.

Μετεγγραφές από άλλα σχολεία της Γερμανίας ή της Ελλάδας δύναται να πραγματοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους έως τέλος Μαρτίου.

Δικαιολογητικά απαραίτητα για την εγγραφή στο Ελληνικό Λύκειο Στουτγάρδης:

  1. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης του τέκνου

  2. Meldebestätigung από το Rathaus

  3. Βεβαίωση γονέα από τον εργοδότη

  4. Πρόσφατος λογαριασμός τηλεφώνου

  5. Πιστοποιητικό υγείας από γιατρό για τη συμμετοχή του παιδιού στο μάθημα της Γυμναστικής

  6. ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΠΟ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟ Ή ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

    (τουλάχιστον απολυτήριο ελληνικού γυμνασίου ή ενδεικτικό 9ης τάξης γερμανικού σχολείου)